1.Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

Onder het motto ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ zorgt de provincie (samen met partners) voor een beter bereikbaar, veilig en duurzaam Zuid-Holland, voor inwoners en reizigers. Het beleid voor een beter bereikbaar Zuid-Holland maakt deel uit van het provinciale Omgevingsbeleid.

Lees meer over deze stelling
2.Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

De helft van de ruimte op straat in de stad wordt ingenomen door auto’s. Door in te zetten op aantrekkelijke wandel- en fietsroutes in combinatie met groen en blauwe verbindingen en goed openbaar vervoer wordt vervoer per auto in de stad minder noodzakelijk en kan ruimte gewonden worden voor vergroening, Ook kunnen daarmee kansen worden benut voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde lucht en minder herrie.

Lees meer over deze stelling
3.Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

De provincie is verantwoordelijk voor het aanbesteden van het regionaal streekvervoer. Met de aanbesteding kan de provincies vergaande eisen stellen over o.a. de kwaliteit, bereikbaarheid en het totale netwerk voor het openbaar vervoer.

Lees meer over deze stelling
4.Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) moet bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aanvraag doen voor een nieuw luchthavenbesluit. In het luchthavenbesluit (LHB) wordt vastgelegd waar een luchthaven ligt, hoe lang en breed de landingsbaan is en welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven. In een luchthavenbesluit staan ook de regels en grenswaarden waar de luchthaven zich aan moet houden. Voor de aanvraag van het luchthavenbesluit laat RTHA een milieueffectrapport opstellen. Het milieueffectrapport beschrijft de effecten van het luchthavenbesluit op het milieu en eventuele maatregelen ter compensatie. Daar is eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor nodig waarin staat beschreven wat er in het milieueffectrapport wordt opgenomen en onderzocht. Medio 2023 zal de NRD ter inzage worden gelegd met daarbij de gelegenheid tot het doen van een zienswijze.

Lees meer over deze stelling