Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) moet bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aanvraag doen voor een nieuw luchthavenbesluit.

In het luchthavenbesluit (LHB) wordt vastgelegd waar een luchthaven ligt, hoe lang en breed de landingsbaan is en welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven. In een luchthavenbesluit staan ook de regels en grenswaarden waar de luchthaven zich aan moet houden.

Voor de aanvraag van het luchthavenbesluit laat RTHA een milieueffectrapport opstellen. Het milieueffectrapport beschrijft de effecten van het luchthavenbesluit op het milieu en eventuele maatregelen ter compensatie. Daar is eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor nodig waarin staat beschreven wat er in het milieueffectrapport wordt opgenomen en onderzocht.

Medio 2023 zal de NRD ter inzage worden gelegd met daarbij de gelegenheid tot het doen van een zienswijze.

D66

Veel inwoners en onze natuur (stiltegebieden) hebben last van geluid en uitstoot van vliegtuigen. De overlast neemt toe, terwijl we minder vliegverkeer willen. Daarom wil D66 uiterlijk in 2040 RTHA sluiten, hiervoor maken we een transitieplan met alle betrokkenpartijen. Daarnaast wil D66 geen vakantievluchten meer vanaf de luchthaven.

GroenLinks

In Zuid-Holland is geen plek voor het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport (RTHA). Deze luchthaven zorgt voor veel geluidsoverlast en vervuiling en neemt veel ruimte in. De economische waarde van het vliegveld is beperkt en met meer hogesnelheidstreinen vanaf Rotterdam en Den Haag kan onze provincie duurzaam worden verbonden met de rest van Europa. GroenLinks wil dan ook het vliegveld sluiten, om ruimte- te maken voor een groene stadswijk.

Partij van de Arbeid

RTHA moet op termijn sluiten en maakt plaats voor een groene woonwijk met 10.000 woningen. De luchthaven mag dienst blijven doen voor noodhulpvoorzieningen, zoals de traumahelikopter.

PVV

RTHA is van economisch belang voor zowel de regio als daarbuiten. Handhaving is voor ons belangrijk, maar uiteraard wel binnen de regels en grenswaarden.

SP

Wat de SP betreft sluiten we Zestienhoven en gaan we in plaats daarvan betaalbare woningen bouwen en een park creëren. De luchtvaart op Zestienhoven betekent, voor veel mensen, een bron van toenemende geluidsoverlast en uitstoot.

GOUD Zuid-Holland

Voor RTHA willen wij geen groei maar juist afbouw naar een zaken luchthaven wat ook altijd de bedoeling is geweest. Er is wel degelijke een economische belang van het vliegverkeer maar voor onze fractie staat de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners op de eerste plaats. RTHA en Schiphol moeten naar de Noordzee worden herplaatst. Ook zal gekeken moeten worden naar de impact van goedkope-vakantievluchten qua maatschappelijke kosten-baten. Snelle treinverbindingen zijn een must in Europa.

Partij voor de Dieren

De provincie zet in op krimp van de luchtvaart. Laagvliegroutes worden niet geaccepteerd. Rotterdam The Hague Airport wordt gesloten. De provincie legt recreatieluchtvaart, inclusief pleziervluchten en parachutespringen, aan banden.

VVD

De VVD wil de luchthaven open houden. Het is wel van belang dat er gewerkt wordt aan minder hinder.

 

CDA

Er is geen ruimte voor groei van luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Onze inzet is gericht op het terugdringen van overlast. Beide uitwerking van de scenario’s voor de komende jaren (de MKBA), moet ook een krimpscenario worden opgenomen.

ChristenUnie

Het Rijk gaat hierover, niet de provincie. De overlast van de luchtvaart op de leefomgeving maximaal gelijk houden maar bij voorkeur verminderen. De luchtvaart levert zijn aandeel l in het terugbrengen van uitstoot van CO2, stikstof en andere milieuverontreiniging. Geluidsoverlast zorgt, zeker in de randen van de nacht, voor stress en gezondheidsschade bij omwonenden. De provincie stelt een Actieplan Geluid op om de hinder van geluid van (spoor)wegen en luchtvaart terug te brengen.