Doel

Met deze website willen wij de betrokkenheid van inwoners van Zuid-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen vergroten. Daarnaast helpen wij kiezers bij het bepalen van hun stem door inzichtelijk te maken wat de standpunten en ambities van de verschillende partijen zijn inzake de ‘groene’ onderwerpen. Uiteraard gaan de verkiezingsprogramma’s van de partijen ook in op andere onderwerpen dan de ‘groene’ onderwerpen die in het Groene Kieskompas aan de orde komen. Voor meer informatie en standpunten van de partijen over deze andere onderwerpen verwijzen wij u naar de verkiezingsprogramma’s of u kunt de stemwijzer Zuid-Holland raadplegen.

Beoordeling

De verkiezingsprogramma’s van de Zuid-Hollandse partijen zijn beoordeeld aan de hand van een aantal stellingen. Een deel van deze stellingen heeft betrekking op natuur, landschap en ruimte. Het andere deel van de stellingen gaat over energie en duurzaamheid. Deze stellingen zijn mede gebaseerd op het tienpuntenplan dat wij aan de partijen toegestuurd hebben als input voor hun verkiezingsprogramma. Per stelling wordt aangegeven in hoeverre de tekst uit het verkiezingsprogramma overeen komt met deze stelling en op basis daarvan wordt een kleurscore toegekend. De onderbouwing van deze kleurscore wordt met verwijzing naar het verkiezingsprogramma weergeven. De kleurscores zijn dus puur en alleen gebaseerd zijn op de tekst in het verkiezingsprogramma en dus niet op aspecten als standpunten of stemgedrag in de afgelopen Statenperiode.

Partijen

Het Groene Kieskompas beperkt zich tot het inzicht geven in de standpunten en ambities op de ‘groene’ onderwerpen van de partijen die meedoen aan de verkiezingen en op dit moment al in de Provinciale Staten zitten. Forum voor Democratie en Denk hebben niet gereageerd op ons verzoek op mee te doen. Uiteindelijk heeft de SGP ons laten weten ervoor gekozen te hebben deze keer niet mee te doen. Naast deze partijen, doen er ook nog een aantal andere partijen mee aan de verkiezingen. Op het moment van het opstellen van deze website vonden wij geen specifieke provinciale verkiezingsprogramma’s voor Zuid-Holland van deze partijen. Voor meer informatie over deze partijen kunt u hun website raadplegen.

Waterschapsverkiezingen

Op 15 maart vinden er tevens waterschapsverkiezingen plaats. Naast de provincie zijn ook de waterschappen van belang voor de natuur en het landschap in Zuid-Holland. De verkiezingsprogramma’s van de waterschapspartijen hebben wij door een gebrek aan capaciteit hiervoor niet op kunnen nemen in het Groene Kieskompas. Voor het bepalen van uw stem voor de waterschapsverkiezingen raden wij u aan om de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen in het waterschap waarin u woonplaats is gelegen te raadplegen.

Organisaties achter het kieskompas

Het Groene Kieskompas is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) in samenwerking met Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en IVN Natuureducatie. De NMZH is verantwoordelijk voor de inhoud van het Groene Kieskompas, zie hiervoor onze disclaimer. De NMZH komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. Dit doen wij samen met een uitgebreid netwerk van 275 bij ons aangesloten lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.