Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland doet haar uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Alle scores en de onderbouwingen van deze scores zijn gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s zoals wij die op verzoek aangeleverd hebben gekregen. Grote zorgvuldigheid is betracht bij de publicatie van de resultaten van de analyse van deze verkiezingsprogramma’s.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is er niet verantwoordelijk voor dat de partijen de beloften, ambities en toezeggingen die zij in hun verkiezingsprogramma’s opnemen (en waar de scores op deze website gebaseerd zijn) daadwerkelijk uitvoeren en nakomen. Dit is de verantwoordelijkheid van de partijen zelf.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.