Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

De provincie Zuid-Holland wil in 2050 100% circulair zijn. In een circulaire samenleving worden alle grondstoffen steeds opnieuw (her)gebruikt op basis van een gesloten kringloop.

De provincie Zuid-Holland heeft al op beperkte schaal beleid en heeft geƫxperimenteerd met beperkte vormen van duurzame aanbesteding (N210 en de N470).

D66

D66 wil alleen contracten gunnen op de voorwaarde dat de aanbieder toelicht wat deze partij doet om verantwoord te werken. Daarbij houden we de criteria van ESG (Environmental, Social & Governance) aan. Deze bedrijven moeten dan kunnen laten zien wat ze onder andere doen voor onder andere het klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Bij de gunning is dit een factor die meeweegt in de beslissing.

GroenLinks

De provincie koopt in principe al duurzaam in. Wij verkennen met andere overheden, vooruitstrevend bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld hoe dit nog verder versterkt kan worden, door bijv. te werken met true pricing of schaduwprijzen (bijv. voor CO2).

Partij van de Arbeid

Bij provinciale subsidies en aanbestedingen stellen we aanvullende sociale en ecologische eisen. Het MKB en sociale duurzame ondernemers krijgen, indien mogelijk, voorrang bij aanbestedingen.

PVV

Wij zullen toezien op het stimuleren van een duurzame inkoop- en aanbesteding zover dat redelijk haalbaar is.

SP

De SP zal zich ook de komende jaren inzetten om er voor te zorgen dat de provinciale inkoop- en aanbesteding duurzaam gebeurd. Daarbij kijken wij naast de duurzaamheid van de te gebruiken materialen ook naar de inzet van vooral lokale ondernemers. Daarnaast krijgen ondernemers die hun personeel een rechtvaardig loon bieden en gebruikmaken van alternatieve energiebronnen de voorkeur.

GOUD Zuid-Holland

Volgens GOUD staat het provinciaal inkoopbeleid aardig op de rails. We zetten dat beleid dus voort. Het hele thema ‘circulariteit’ vinden we erg belangrijk. De provincie moet zijn steentje hieraan bijdragen, maar gaat natuurlijk niet in zijn eentje de wereld veranderen.

Partij voor de Dieren

De norm voor inkoopopdrachten en aanbestedingen wordt 100 procent klimaatneutraal, diervriendelijk, biologisch, fairtrade en zoveel mogelijk lokaal. In de provinciale catering wordt plantaardig de norm, mensen die dierlijke producten willen eten, geven dat zelf door.

VVD

Dit is al onderdeel van provinciaal beleid, dat zullen we dus blijven doen. Door nieuwe technieken zullen er ook steeds meer mogelijkheden voor circulariteit komen.

ChristenUnie

De provincie stelt voorwaarden aan haar inkopen en aan de leveranciers voor duurzaamheid, sociaal en maatschappelijk en aan de aanbestedende partijen. Met haar grote inkoopvolume kan de provincie de markt stimuleren. De ChristenUnie wil dit voortzetten en waar mogelijk de eisen aanscherpen aan de stand van kennis.

CDA

De provincie moet al haar rollen volop inzetten om circulaire ontwikkelingen aan te jaren. Dat doen wij door de provinciale inkoop, onze ruimtelijke instrumenten (wat mag waar) en onze netwerkfunctie.