Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN doen hun uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Alle scores zijn gebaseerd op de reacties die wij aangeleverd hebben gekregen van de partijen. Grote zorgvuldigheid is betracht bij de publicatie van de resultaten.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit is niet volledig uit te sluiten dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via de contactpagina.

De initiatiefnemers zijn er niet verantwoordelijk voor dat de partijen de beloften, ambities en toezeggingen die zij in hun verkiezingsprogramma’s opnemen (en waar de scores op deze website gebaseerd zijn) daadwerkelijk uitvoeren en nakomen. Dit is de verantwoordelijkheid van de partijen zelf.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die de initiatiefnemers ontvangen naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door de initiatiefnemers  gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

De initiatiefnemers behouden zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval zijn de initiatiefnemers aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.