Om in voldoende natuur- en recreatiegebieden voor een groeiend aantal inwoners van Zuid-Holland te voorzien, investeert de provincie dusdanig in uitbreiding van deze gebieden, dat er voor iedere extra inwoner net zo veel natuur- en recreatiegebied bijkomt als er momenteel per inwoner beschikbaar is.

Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie en ruimte voor natuur en recreatie is er schaars. Naar verwachting zal het aantal inwoners nog verder toe gaan nemen. Om de schaarste aan natuur- en recreatiegebieden niet nog verder op te laten lopen en te voorkomen dat de recreatiedruk in de bestaande groengebieden te groot wordt, vinden wij het belangrijk dat het oppervlak aan natuur- en recreatiegebieden ‘meegroeit’ met de toename van het inwoneraantal.

 

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
VVD
SGP
PVV