Om de biodiversiteit te versterken gaat de provincie het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verder uitbreiden.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In het kader van bezuinigingen is een aantal jaar geleden flink in de plannen voor het NNN geschrapt. Daardoor is uitvoering van de huidige plannen niet genoeg om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en vinden wij dat een verdere uitbreiding nodig is.

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP