Het ruimtelijk beleid wordt aangescherpt, zodat in de meest kwetsbare en waardevolle landschappen geen nieuwe woningbouw, bedrijventerreinen, windmolens en zonneweiden mogelijk worden gemaakt.

De vraag naar nieuwe woningen, bedrijventerreinen en duurzame energie leidt tot extra druk op de ruimte. Wij vinden het belangrijk dat de provincie zorgvuldig kijkt waar die ruimte gevonden kan worden en daarbij de meest kwetsbare en waardevolle landschappen spaart en kijkt waar een goede inpassing mogelijk is.

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP