De provincie zet zich in om de open, groene landschappen te sparen en hanteert daarom voor de woningbouwopgave het uitgangspunt dat deze binnen het bestaande bebouwde gebied wordt gerealiseerd.

In het verleden had de Rijksoverheid beleid om waardevolle landschappen te beschermen tegen de oprukkende stad. Het Rijk heeft dit beleid losgelaten waardoor de provincies nu voor het landschap verantwoordelijk zijn. Wij vinden het heel belangrijk zien dat de provincie deze taak serieus neemt en ervoor zorgt dat de open landschappen niet volgebouwd worden, maar dat er zo veel mogelijk op natuurinclusieve wijze binnen de bestaande stad wordt gebouwd.

 

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP