De provincie zet zich in om auto’s uit steden te weren en daarmee ruimte te creëren voor meer groen in de stad en actieve vervoerswijzen (lopen en fietsen) te stimuleren.

De helft van de ruimte op straat wordt in de stad ingenomen door auto’s. Door in te zetten op aantrekkelijke wandel- en fietsroutes in combinatie met groene en waterrijke verbindingen en goed openbaar vervoer, wordt vervoer per auto in de stad minder noodzakelijk en kan ruimte gevonden worden voor vergroening. Ook kunnen daarmee kansen worden benut voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde lucht en minder lawaai.

 

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP