De provincie verhoogt het budget voor toezicht en handhaving in de natuur- en recreatiegebieden.

Om veilig te kunnen recreƫren in de natuur- en recreatiegebieden en om te voorkomen dat de natuur wordt aangetast door ongepast gedrag van bezoekers of illegale activiteiten zoals het dumpen van afval, is toezicht en handhaving van groot belang. Om voor voldoende toezicht en handhaving te kunnen zorgen is een verhoging van het budget hiervoor nodig.

 

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP