De provincie gaat kerngebieden voor weidevogels aanwijzen op plekken waar de beste kansen liggen. Hier worden zowel de inrichting als het beheer geoptimaliseerd voor weidevogels.

Het gaat niet goed met de weidevogels en hun aantallen zijn de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. In gebieden waar het beheer en de inrichting gericht worden op de eisen die weidevogels aan hun leefgebied stellen, worden echter succes geboekt en kan de achteruitgang worden gestopt. Met het aanwijzen van zulke kerngebieden krijgen de weidevogels weer een kans.

 

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP