De provincie draagt zorg voor financiering van een adequaat beheer van groene recreatiegebieden (zoals Balij/Bieslandse Bos, Valckensteinse Bos, en Ackerdijkse Bos ) dat in het verleden door het rijk bekostigd werd.

Om ervoor te zorgen dat er veilig gerecreƫerd kan worden in de groene recreatiegebieden en de biodiversiteit hier versterkt wordt, is een goed beheer belangrijk. Voor een aantal gebieden is de bekostiging van dit beheer echter niet goed geregeld toen dit een aantal jaar geleden werd overgedragen van de Rijksoverheid naar de provincies. Wij vinden het belangrijk dat de provincie alsnog zorgt dat dit beheer goed geregeld wordt.

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP