Als extra investeringen nodig zijn om de internationale afspraken (Vogel- en Habitatrichtlijn) over biodiversiteit na te komen, dan maakt de provincie de daarvoor benodigde middelen vrij.

In 2017 becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving dat op landelijk niveau in 2027 met uitvoering van alle voorgenomen natuurmaatregelen 65% van de doelen van de internodiale biodiversiteitsafspraken (vogel en Habitatrichtlijn) gehaald zou gaan worden. Extra maatregelen zijn dus nodig om dit doelbereik te vergroten.

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP