Doel

Met deze website willen wij de betrokkenheid van inwoners van Zuid-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen vergroten. Daarnaast helpen wij kiezers bij het bepalen van hun stem door inzichtelijk te maken wat de standpunten en ambities van de verschillende partijen zijn, inzake natuur en landschap. Uiteraard gaan de verkiezingsprogramma’s van de partijen ook in op andere onderwerpen dan de onderwerpen op het gebied van natuur en landschap die in het Groene Kieskompas aan de orde komen. Voor meer informatie en standpunten van de partijen over deze andere onderwerpen verwijzen wij u naar de verkiezingsprogramma’s of u kunt de stemwijzer Zuid-Holland raadplegen.

Scores

De weergegeven scores per stelling komen voort uit de antwoorden die de partijen zelf per stelling gegeven hebben. Wij hebben de stellingen aan de partijen voorgelegd met het verzoek om per stelling aan te geven of zij het hiermee eens of oneens zijn of neutraal staan tegenover dit onderwerp. Wanneer partijen niet gereageerd hebben op dit verzoek om de stellingen in te vullen, is in het Groene Kieskompas aangegeven dat wij geen reactie van deze partij hebben ontvangen.

Partijen

Voor opname in het Groene Kieskompas zijn de partijen benaderd die meedoen aan de verkiezingen en op dit moment al in de Provinciale Staten zitten. Naast deze partijen, doen er ook nog een aantal andere partijen mee aan de verkiezingen. Als deze partijen toegevoegd willen worden aan het Groene Kieskompas, dan kunnen zij contact met ons opnemen. Voor meer informatie over deze partijen kunt u hun website en/of verkiezingsprogramma raadplegen:

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart vinden er tevens waterschapsverkiezingen plaats. Naast de provincie zijn ook de waterschappen van belang voor de natuur en het landschap in Zuid-Holland. De standpunten van de waterschapspartijen hebben wij, door een gebrek aan capaciteit hiervoor niet op kunnen nemen in het Groene Kieskompas. Voor het bepalen van uw stem voor de waterschapsverkiezingen raden wij u aan om de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen in het waterschap waarin uw woonplaats is gelegen te raadplegen.

Initiatiefnemers Groene Kieskompas

Het Groene Kieskompas is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN. Deze organisaties zetten zich in voor het beschermen en versterken van natuur en landschap en voor het verbinden van mensen met natuur.